Ning sellele vaatamata tekib show juhil tihti kontrast isegi nendega. Putin ujutas meid nagu alati üle ilusate arvudega, mis pidid näitama, et mööduva aasta jooksul Venemaa majandus isegi pandeemia tingimustes mitte üksnes peaaegu et ei kukkunud, aga mõneti koguni tõusis. Küsimused ise tõid ta tagasi siiski pärismaailma, sest keskendusid konkreetsetele küsimustele ning tahes-tahtmatult demonstreerisid Vene kriisi ulatust, mida pole propagandaga enam võimalik varjata.

Väikesed unustamised