Valitsus otsustas haridus- ja teadusminister Jaak Aabi ettepaneku järgi lubada 11. jaanuarist Harjumaal ja Ida-Virumaal kontaktõppele 1.–4., 9. ja 12. klass. Mujal Eestis taastub õpe igas haridusastmes tavapäraselt.

Kui vaatame Ida-Virumaa olukorda, siis kiidan haridusminister Jaak Aabi piirangud heaks.

Õpilased ise tahavad küll väga kooli tulla ja ka vanematele oleks see kergem. Nendele meeldiks, kui õpe oleks hajutatud – kaks-kolm päeva kodus ja ülejäänud koolis. Õpilastele on vaja inimlikku lähedust ja suhtlust, tundides küsitakse õpetajatelt “kuidas teil läheb” ja “kas olete terve”.