„Ühine ja terviklik pealinn – Valga/Valka – mitte seljaga vastu piiri surutud provintsilinnake, vaid unikaalse maakonna keskel asuv omaenese väärikuse ja olemisega munitsipaalkeskus“ – selline ettepanek on Gräzini sõnul tegelikult osa kadunud Hardo Aasmäe vaimupärandist, niisiis tuleks ikkagi üritada ja proovida.   

Teatavasti ei leidu EL-s pretsedenti, kus üks omavalitsus tegutseks mitme riigi territooriumil, sellega kaasneksid õiguslikud probleemid, ilmselt puudub vajalik poliitiline tahe. Ent piiriäärse kaksiklinna taasühinemiseks on teisigi teid, mida võimalik teoks teha. Tunnuslause “1 linn, 2 riiki”, mis võeti kasutusele kaksiklinna 420. aastapäeva aegu, ei ole mitte lihtsalt loosung, vaid tähistabki juba reaalsust.