Washingtoni sündmused näitavad aga ilmekalt ka seda, kuhu võib viia siseriiklik valeinfo ja libauudiste levitamine ning riigiinstitutsioonide, vaba ajakirjanduse ja valimistulemuste usaldusväärsuse õõnestamine. 

Eriti küüniline on muidugi oma valijate üleskütmine valitsuses olevate poliitikute poolt väidetega, et valimistulemusi ei saa usaldada, kuigi igasugused tõendid nende väidete tõestamiseks puuduvad. Seda on Eestis näiteks e-hääletuse osas tulemuslikult praktiseerinud nii Keskerakond kui EKRE.