Kui vaadata käimasolevaid protsesse, siis on vahest kõige olulisem, et jätkuks ELi ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastani 2027 sujuv ettevalmistamine. See võimaldaks programmi rakendamisega alustada ilma viivitusteta 2023. aasta alguses. 

Strateegiakava on keskse tähtsusega põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori investeeringute ja innovatsioonitegevuste toetamisel, rohepöörde elluviimisel ning maaelupoliitika rakendamisel.