2019. aastal oli turismiteenuste eksport kokku 2,066 miljardit eurot ja 10,1% Eesti ekspordist.

2019. aastal oli turismisektori otsene maksutulu riigile 181 miljonit eurot.

Me vajame turismiministrit.

Minister teeks koostööd teiste ministeeriumitega, et välisturistid saaksid riiki, et maksud oleksid turismi soodustavad, töölepinguseadus tänapäeva tingimustele vastav. 

Turismiminister juhiks tööstusharu taastumise protsessi ja tagaks Eesti konkurentsivõime lähiriikide seas.