Küllap jälgivad neid arenguid ka paljud Eesti venekeelsed elanikud.