Üks põhjusi võib olla mure uue Briti variandi pärast. Neil on ta tekitanud see väga tugeva nakatumise kasvu ning samuti oli selge kasv ka Taanis, kus kehtestati samuti üsna karmid piirangud, näiteks saadeti koolid distantsõppele. Eestis pole seda viirustüve aga kuigi palju sekveneeritud ehk pole selgelt teada, kui palju uut varianti on, ja nakkustase on üldiselt kõrge, siis nad võivad seda karta. (Terviseameti väitel on nii Briti kui ka Lõuna-Aafrika variant Eestis kontrolli all – toim.)

Teine põhjus on kindlasti ka see, et Soomega võrreldes on meie üldine nakatumisnäitaja ikka mitu korda suurem ja seega ähvardavad üle lahe liikuvad eestimaalased rikkuda Soomes saavutatud rahulikku ja nõrka nakkusfooni.

Kui uuele tüvele statistiku pilguga otsa vaadata, siis kuivõrd see tõesti üldpilti mõjutab?