Leninliku võitlevuse võtmes täiendasid seda veel tiraadid kodanluse ilalakkujatest, papimeelsuse toapoistest jne. Mõnest püüti teha koguni natside käsilast. Kurjuse kehastuseks muudetuile kleebiti külge ka joodiku, koguduse kulul priileiva sööja silt jne. Laimatu võimalus end avalikult kaitsta oli välistatud.