Psühhiaater Elisabeth Kübler-Ross identifitseeris oma 1969. aastal ilmunud raamatus "Surmast ja suremisest" leinaprotsessi viis etappi: šokk ja eitamine, viha, tingimine, depressioon ja leppimine, mille läbivad surmavalt haiged patsiendid ja nende lähedased. Leina etappidest teadlik olemine aitab inimesel enda ja teiste leinajate emotsioonidega paremini toime tulla, olukorda mõista ning visioneerida ratsionaalseid samme tulevikuks.

Analüüsides leinamudeli eri etappide abil Jaak Joala monumendi saagat, saame visandada küllaltki tõetruu pildi tuleviku ühest võimalikust stsenaariumist, "Area 52".