Riiklikel maksudel on kaks põhilist eesmärki - täita riigikassat ja  suunata inimeste käitumist. Alkoholi, suitsude ja hasartmängude puhul on  see kõigile arusaadav ja mõistlik.