Lisaks meenutas Anvelt, kuidas töötas ühiskassa ning millesse investeerisid kuritegelikud juhid oma raha. "Kui me 1997 saime ühiskassa raamatupidamise oma valdusesse, siis need summad olid seal tolle aja kohta päris suured, mis näitas seda, et kuhu oli investeeritud ja raha liigutati. Summad olid miljonites. See oli ka mingil määral pank. Esimesel võimalusel, kui tekkis normaalne investeerimiskliima, siis investeeriti see kuritegelik raha edasi. Pankadest oli laenu saamine päris keeruline."

Tänu ühiskassa rahale ehitati Anvelti sõnul Tallinnasse nii mõnigi baar, kohvik ja hotell.