Seda otsust ja tähtaega mõjutab paljuski Euroopa Komisjoni seatud roheleppe eesmärk, et 2050. aastaks on Euroopa kliimaneutraalne. Seda ajendab ennekõike kliimamuutustest tulenev poleemika energeetika ja maavarade kasutamise ümber. Surve rohepöörde tegemiseks on suur.

Eesti uus valitsus ongi seadnud sihi, et põlevkivielektri tootmisega on 2035. aastaks kõik ja põlevkivi kasutamine energeetikas lõppeb aastaks 2040. Esimesi eesmärke soovitakse saavutada hiljemalt juba 14 aasta pärast ja 10–15 aastat enne Euroopa Komisjoni seatud tähtaega!