Esiteks, millele tugineb selline tugev väide ja üldistus Eesti venelaste vaktsiinieelistuste kohta, et nad valiksid pigem Sputniku? Kui ei ole usaldusväärseid statistikaandmeid, mis oleksid esinduslikud Eesti elanikkonna ja Eesti venelaste kogukonna mõttes, siis minu hinnangul ei ole selline küsimuse püstitus väga korrektne.

Üksikud vestlused meditsiinipersonaliga või ajakirjanduslikud eksperimendid ei esinda Eesti rahvastikku ega Eesti venelaste kogukondi.