Eesti hariduse kõrge tase on tihedas sõltuvuses koolide autonoomiast. Mul on pakkuda senisele koolipiirangute poliitikale parem lahendus.