Kahjuks teevad meie vaktsineerimist korraldavad ametkonnad praegu keskpärast tööd. Näiteks õpetajate vaktsineerimise alustamiseks saabus esimene vaktsiinikogus Eestisse juba poolteist nädalat tagasi, aga kaitsesüstimine ei käi täie hooga – seda tegema pidavates haiglates on puudu küll nimekirjad, küll vaktsiinid, küll mõlemad! See pole lohutus, et Soomes edeneb asi praegu samas tempos ja Lätis aeglasemaltki.

Mida suuremas koguses meile vaktsiine saabuma hakkab, seda tähtsamaks muutub, et need suudetaks kohe kasutusele võtta.

Miks mitte määrata ametisse riigi vaktsiinijuht? Tema ülesanne oleks vaktsineerimisse puutuvate ministeeriumide ja ametite tegevust jõuliselt koordineerida ja tagada, et enamik Eesti elanikke saab kiiresti ja tõhusalt vaktsineeritud.

Meie vaktsineerimist korraldavad ametkonnad teevad praegu keskpärast tööd. Tempot tuleb tõsta ja töökorraldust parandada.

Nüüdseks on aeg ka sealmaal, kus võib loobuda kadetsemast selle üle, kes enne ja millist vaktsiini saab. Tuleb rõhuda tempole. Kui eelisvaktsineeritavate seas on neid, kes ei soovi ennast vaktsineerida lasta või kõhklevad, siis ei maksa oodata nende meelemuutust, vaid võtta ette need, kes tahavad lasta ennast esimesel võimalusel vaktsineerida. Ent selleks, et kõhklejaid oleks vähem, ei pea ära põlgama ka n-ö staar- ja eliitvaktsineerimist. Eeskuju on nakkav nagu viiruski.

Suuremastaabilise vaktsineerimise alguseks tuleks inimeste sellest teavitamises korraldada tõsine tiigrihüpe. Head teavitamisoskust näitab pidevalt maksu- ja tolliamet. Statistikaamet hakkas kriisi puhkedes töötamise registri põhjal avaldama põhjalikku kiirstatistikat tööturul toimuva kohta. Sotsiaal- ja tervishoiuametnikud, võtke eeskuju ja õppige! Töötamise registri ja teiste Eesti riigi registrite andmeid saaks kasutada vaktsineeritavate nimekirjade koostamiseks ja neile teadete saatmiseks.

Viimastel päevadel palju kõneainet pakkunud Sputnik V ja ka Hiina vaktsiini asjus võib Eesti riik hoida meeled avatud, aga arvestagem ühtlasi, et neile vaktsiinidele pole Euroopa ravimiametist veel müügilubagi taotlema hakatud. Vaktsineerida saab ja tuleb vaktsiinidega, mis on praegu kättesaadavad.