Haridustee katkestamise ohuga õpilasi on osades koolides oluliselt rohkem kui teistes ja olen kindel, et sama kehtib ka kriisi ajal maha jäänud õpilaste suhtes. Ühiskondlikust vaatest on oluline kriisist väljumiseks kulutatavaid ressursse suunata eeskätt sinna, kus muutust enim vaja on. Õpioskuste testide kasutamine võimaldaks leida koolid või klassid, mis enim tuge vajavad, ning suunata sinna lisaressursse mõjusalt ja tõenduspõhiselt.