Fischer tutvustas matemaatikute mudeldatud kolme stsenaariumi, millest negatiivseim, eespool viidatu tähendaks seda, kui piirangute mõju avaldub aeglaselt. See mudel olnuks kõige loogilisem, kui valitsus poleks otsustanud alates neljapäevast jõulisi piiranguid kehtestada.

Siiski sõltub Fischeri sõnul kõik sellest, kui palju inimesed piiranguid järgivad ning kas nakkusahelad, pidades just silmas agressiivset Briti tüve, pidurduvad.