Ühiskond ootab otsustavamat juhtimiskäekirja. Tänase uuringu järgi peab ligi 70 protsenti küsitletud rahvast tarvilikuks eriolukorra kehtesramist. Miks seda sisuliselt vaja on?