Kuna EKRE on üle võtmas Kremli retoorikat mitmes Keskerakonna jaoks olulises küsimuses, siis kahetsusväärselt ollakse nüüd valijate kaotamise hirmus nõus maha müüma ka Eesti rahvuslikud huvid ja seda tehakse Eesti valitsusse kuuluva erakonna aseesimehe ja juhatuse liikme tasemel.