Pedagoogina jälgite kindlasti seksuaalse enesemääramise ea ümber käivat arutelu, mis on puhkenud Nõmme Kalju juhtumi tõttu. Kas seaduses praegu 14. eluaastale paigutatud piiri oleks vaja muuta või mitte?
Teate, ma ei ole Jeesus Naatsaretist. Julia oli vist 13 ja Romeo 15. Jeesuse ema ei olnud ka minu teada rohkem kui 15-16 aastat vana. Ma ei oska öelda. Kui Julia ja Romeo ei oleks kohtunud, siis ei oleks maailmakirjanduses seda lugu.