Kuresool on käes kaart, millele on märgitud hulk võimalikke vääriselupaiku - põliseid loodusalasid, kus elavad haruldased ja ohustatud liigid. Ent loodusmetsade asemel leiame eest kännupõllud, kus kalpsab mõni metskits ja üksikutel püsti jäänud puudel ripuvad kuivetunud traatidena kaitsealused samblad. Siinsetel ohustatud liikidel enam elupaika pole.