• tõhustada jäätmete liigiti kogumist tekkekohas
• investeerida uutesse käitlustehnoloogiatesse
• edendada ringlusse võetavate materjalide turgu 

Jäätmete liigiti kogumine on kogu ringlussevõtu ahela üks kriitilisemaid lülisid. Võimalikult puhtal materjalil on suurem eeldus uuesti väärindatud saada. See pole koht, kus alla anda.