Kui nüüd lähenevate kohalike valmiste tõmbetuules vaadatakse taas otsa oma valijale ja leitakse, et maksumaksja peab aastakümneid hiljem veel tagastatud majade üürnikele valuraha maksma, siis tõusetub küsimus võrdsest kohtlemisest ja ka teiste omandireformi osaliste nõuete rahuldamisest.
Kuid minister Aabi tellitud „Omandireformi sotsiaalsed ja õiguslikud mõjud“ jätab kahjuks laia pildi kõrvale ning otsib põhjendusi sundüürnikele lisahüvitise maksmiseks riigikassast. Õigusjärgseid omanikke selle analüüsi valmimisse ei kaasatud.