Hakkasin siis uurima, millele tugineb riik, väites, et venelaste kõhklused on seotud Sputnikuga. Selgus, et kõhutundele. Tellisin seepeale ise Norstatist avaliku arvamuse küsitluse, kus küsisin inimestelt, kes ei soovi vaktsineerida või kõhklevad selles (kõigist küsitletuist umbes 40%), kas põhjus on teistsuguse vaktsiini ootus. Tulemused kinnitasid minu umbusku.