AstraZeneca vaktsiini kohta on nii eksperdid kui ka poliitikud välja paisanud hulga esmapilgul vastukäivaid sõnumeid. Kui aga rahulikult lugeda vaktsiinide küsimuses Eesti kõige autoriteetsema kogu – riikliku immunoprofülaktika eksperdikomisjoni – koosolekute otsuseid, siis tuleb välja, et seda vaktsiini on kogu aeg peetud täiesti kasutuskõlblikuks. Vaatame komisjoni ametlikud otsused üle.

---

3.2.2021

Kasutada AstraZeneca (edaspidi: AZ) COVID-19 vaktsiini alla 70-aastaste inimeste COVID-19 vastaseks immuniseerimiseks. Olemasolevaid immunogeensus- ja ohutusandmeid võib ekstrapoleerida kuni 70-aastastele inimestele, kõrgema vanuse puhul tuleks otsustamisel kasuks käimasolevate uuringute tulemused.

10.3.2021

Kasutada AstraZeneca vaktsiini üle 18-aastaste inimeste immuniseerimiseks ilma ülemise eapiirita. Seni on AstraZeneca vaktsiini kasutatud alla 70-aastaste inimeste vaktsineerimiseks, sest vanemaealiste kohta on vähe uuringuandmeid. Hiljutised teadusandmed Ühendkuningriigist näitavad, et AstraZeneca vaktsiin on efektiivne ka vanemaealistel, sh üle 80-aastastel. Vaktsiini taluvus on eakatel parem kui noorematel.

18.3.2021

Kasutada AstraZeneca vaktsiini lähinädalatel eelkõige üle 60-aastaste inimeste vaktsineerimiseks, sest vaktsineerimisplaani kohaselt tuleks esmajärjekorras võimaldada vaktsineerimist vanemaealistele ja riskirühmadele.

Euroopa ravimiamet ei piiranud ravimi kasutamist üheski earühmas, sest trombotsütopeenia- ja trombijuhud on olnud väga harvad. Seepärast ei ole AstraZeneca COVID-19 vaktsiiniga immuniseeritud inimestel vaja oma tervise pärast muretseda.

5.4.2021

Alla 60-aastastel inimestel, kes on ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud, teha teine doos kokkulepitud ajal ja sellega vaktsiinikuur lõpuni viia. Kui inimesel ei tekkinud tõsiseid terviseprobleeme pärast esimest vaktsiinisüsti, on väga väike võimalus, et need võiksid avalduda pärast teist doosi.

Mõelge ise: Euroopas on seda vaktsiini saanud 34 miljonit inimest, aga kahtlasi tromboosijuhtumeid on registreeritud ainult 222.

Mitte alustada AstraZeneca vaktsiiniga uusi vaktsiinikuure alla 60-aastastel inimestel, kuni on rohkem infot tromboosi tekkemehhanismi kohta. Edaspidigi alustada uusi AstraZenecaga vaktsineerimisi üle 60-aastastel inimestel. Üle 60-aastastele inimestele pakub AstraZeneca vaktsiin endiselt turvalist kaitset COVID-19 vastu.

---

Rõhuasetused on muutunud, kuid ükski kord pole öeldud, et see vaktsiin oleks üldiselt ohtlik – eriti võrreldes läbipõdemise teel immuunsuse saamise ohtude ja vaevadega. Meenutagem ka, et Ratas loobus AstraZenecaga kaitsesüstimisest, aga näiteks Kadri Simson, Mailis Reps ja Hanno Pevkur mitte.

Ja lõpetuseks: Euroopa ravimiamet teatas eile õhtul, et hirmu põhjustanud ebatavaline verehüüve on vaktsiini väga haruldane kõrvalmõju ning vaktsiinist saadav kasu kaalub üles võimalikud riskid. Mõelge ise: 4. aprilli seisuga on Euroopas AstraZeneca vaktsiini saanud 34 miljonit inimest, aga kahtlasi tromboosijuhtumeid on neil registreeritud ainult 222.