Parem võimalus meie inimesi aidata ja kaitsta, sealjuures arvestades nende õigustega. Samas on väikesel osal ühiskonnal millegipärast tekkinud hirm, nagu annaks muudatus Eesti politseiametnikele senisest oluliselt suuremad õigused ning muudaks Eesti politseiriigiks. Muudatuse tulemusena luuakse politseile võimalus viia iga juhtumiga seotud menetlus iseseisvalt lõpuni ehk terviseametile menetlust üle andmata, nagu see seni on vajalik olnud.