Selle aasta alguses möödus kümme aastat sellest, kui jõustusid paljud kriminaalmenetluse seadustiku muudatused. Mul õnnestus pärast nende nõuete muudatuste jõustumist enne pensionile minekut veel kolm aastat kohtunikuna töötada.

Kohtueelset uurimist juhtis siis ja juhib nüüdki prokuratuur. Enne kui muudatused jõustusid, edastas prokuratuur kohtule süüdistusakti koos kriminaalasjas kogutud tõendite ja muude materjalidega täies mahus.

Seega laekus minu lauale 40 000 dokumendist koosnev nn maadevahetuse kriminaalasi.