Kui riiklike põhimaanteede seis on (suuresti tänu eurorahale) Eestis enam-vähem normaalne, siis asula- ja kõrvalmaanteede mahajäämus on tohutu. Teede tehnokeskuse analüüsi järgi küündib teedevõrgu arenduse võlg 2030. aastaks 2,159 miljardi euroni ja teede remondi võlg on juba praegu üle 700 miljoni euro. Need arvud isegi ei puuduta kohalikke teid, mis on kõige viletsamas seisus, vaid ainult riigile kuuluvaid teid.

Teede kehvus mõjutab selgelt üldist ohutust.