Olukord 2019. aasta sügisel, e-riigi väljakutsed, isiklik tunnetus valdkonna olulisusest ja võimalustest ning koalitsioonileppe sisu olid need aspektid, millest ma erakonnatu valdkonnaspetsialistina oma otsuse tegemisel lähtusin. See kõik andis mulle julguse ministri rolli astumise kutse vastu võtta. Lisaks, kas meie e-riik oleks saanud endale lubada veel kolm ja pool aastat seda, mis andis tooni uue valitsuse esimese poolaasta jooksul? 

Tegin oma tööd nii hästi, kui oskasin, otsisin abi seal, kus vajasin ning keskendusin oma kahele vastutusvaldkonnale. Koalitsioonilepe – kolme erakonna kokkulepe selles, millised on valitsuse jaoks olulised teemad ning eesmärgid – oli ka see suunis, millest ma terve oma ametiaja jooksul juhindusin.

Usun, et eks sealt tuli ka see hõõrumine, mis lõpuks minu ametist tagasi kutsumisega päädis.