Projekte teostatakse kiirustades, kooskõlastamata nende mõju sidusgruppidega. Oluliste tulevikuperspektiivide arvestamata jätmine toob kaasa kõrgemad kulud ning vähendab rongiliikluse ja seeläbi kogu ühistranspordi konkurentsivõimet.

Selle teravaim näide on Tallinna raudteesõlme arendamise ümber valitsev segadus ja selge strateegia puudumine.