Koroonakriisis võeti valdkonna eest vastutavale ministrile küll abiks teinegi minister kureerima sotsiaalvaldkonda, aga sellest hoolimata tuli palgata veel lisaks vaktsineerimiskoordinaator koos töögrupiga. 

Lihtsalt kommunikatsioonispetsialisti palkamine muuseas oleks kordi odavam!