Tõtt öelda, taotlejate ettevalmistus esimeseks vooruks oli väga erinev. Olid objektid, mille puhul laekus vaid üks A4 paber, olid aga ka nii mahukad ja ette valmistatud, et ehitust saaks alustada juba homme. Äärmiselt olulised olid sügisesed kohtumised kõikide objektide esindajatega, kui hakkasid kõnelema mitte ainult paberid vaid ka inimesed.

Proovin mitte anda hinnanguid objektidele ja nende sisule, kuid siiski tundub, et selle korra suurteks võitjateks osutusid just need, kelle taga seisid jõuliselt linnapead, teiste sõnadega kus oli selgelt tajuda, et kohalik omavalitsus on otsusest väga huvitatud.