Õhudessandis Nurmsi lennuväljale osalesid ka 8. õhudessantkorpuse ülem kindralleitnant Michael E. Kurilla ja 82. õhudessantdiviisi ülem kindralmajor Christopher Donahue.

Donahue ütles täna ajakirjanikele, et sellised õppused on võimalus värskendada vanu ja luua uusi kontakte liitlasriikide sõjaväelastega. "Eile õhtul olid siin Eesti kaitseväe juhataja ja mitmed teised kõrgemad ohvitserid. Tunnen neid kõiki," ütles Donahue. Paljude NATO liitlasriikide ohvitsere tunneb ta Afganistanis teenimise ajast. Ta rõhutas, et sellised õppused on hea võimalus ka nooremate ohvitseride ja allohvitseride jaoks õppida tundma oma kolleege teistest sõjavägedest.

Donahue hüppas öösel ise esimesena lennukist välja. "Meile meeldib öelda, et õhudessantväelaste seas pole hierarhiat, sest kui hüppad lennukist välja, eile õhtul olime mõlemad esimesed hüppajad, sest 82. diviisis hüppavad juhid alati esimesena välja, olime esimestena väljas, maandusime esimestena maandumisalale ja hakkasime liikuma ja kiirelt oma eesmärki täitma," lausus ta täna keskpäeva.

Öises hüppes polnud tema sõnul midagi ülemäära keerulist, sest nad on seda palju harjutanud. "Oleme selles üsna head," ütles Donahue.

Õppuse stsenaariumi kohaselt saabusid dessantväelased Eestisse ülesandega vabastada lennuväljad need hõivanud erasõjafirmade käest. Pärast dessandi sooritamist pidasid võitlejad maha õppelahingu, kus vastaspoole rolli kandsid USA kaitseväelased ning Viru, Alutaguse ja Järva malevate maakaitseüksused.

Õppust jälgisid Nurmsis kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ja president Kersti Kaljulaid. Nii paistis dessant neile.

Täna õhtul sooritavad 82. õhudessantdiviisi võitlejad kaitseväe keskpolügoonil kopteridessandi helikopteritel Chinook, Black Hawk ja Apache koos kaitseliitlastega ning NATO lahingugrupi üksusega. Kopteridessandi tõttu on täna õhtul ja öösel Nurmsi lennuvälja ja kaitseväe keskpolügooni vahel tavapärasest mürarikkam.

Õppus Swift Response aktiivne faas algas 5. mail lahinglaskmistega mitmikraketiheitjast MLRS, mille raames lasti kaitseväe keskpolügoonil viiest raketisüsteemist üle 20 õpperaketi. Õppusel harjutakse Eesti kaitsmist võimalikus kriisiolukorras, selles osaleb ligi 2500 kaitseväelast Eestist, USA-st ja Ühendkuningriigist, üle 20 lennuki ja 25 helikopterit.

Õppus Swift Response viiakse läbi USA juhitava õppusteseeria Defender Europe raames, mis on viimase 25 aasta suurim USA juhitav õppus Euroopas. Defender Europe korradatakse samaaegselt 16 Euroopa riigis, selles osaleb kokku 28 000 kaitseväelast. Lisaks Eestile toimuvad õhudessantoperatsioonid Bulgaarias ja Rumeenias.