Jah, Eestis on 9220 elatisvõlglast ja see ei näita eestlasi just parimast küljest. Ühiskonnas kehtib müüt, et lapsele praegu arvestatava elatisraha summa on liiga suur ja läheb pigem last kasvatava vanema heaoluks. Kas me ei tulnud seda müüti mitte selle seadusega muutma?