Nii nagu ülejäänud Tallinna ümbruses, on ka Astangul oht pappkarbistuda ja muutuda enamjaolt kinnisvaraarendajate pärusmaaks. Või siis ka mitte, sest omanikele pruugivad jääda käsud-keelud, kuid mitte eriti õigust oma maal tegutseda.

Juba aastaid on kohalikud aktiivsed looduskaitsjad, kinnisvaraarendajad ja seadusandja seisnud kui patiseisus. Ühed ei lubaks lillegi liigutada, teised ehitaks metsa Harkust Nõmmeni maju täis ja kolmandad aina menetlevad. Rahul pole keegi.