Võrdlemisi kaine inimese jaoks, kelleks end oma paari seltskondliku veinipokaaliga piirduva igakuise tarbimise juures pean, on „Kainus” kohati keeruline lugemine - keeruline on nimelt võõrale murele kaasa elada, eriti veel sihukesel teoreetilis-filosofeerival tasandil, mis on läbi põimitud statistikakillukeste ning vahel ka mõne isiklikuma sähvatusega. 
Raamatut lehitsedes leidsin siiski mõned peatükid, millesse pikemalt takerdusin, kuna need ajasid mind lihtsalt nii närvi. Kui jõudsin peatükini „Kustutamine ja seks”, tabas mind mitu raevupuhangut, kuna vanad asjad kippusid jälle meelde tulema. Mis „kustutamine” - kui palju sa minult nõuad, inimene?