On arusaamatu, miks keskkonnahoiu aspektist rohegaasiga igati samaväärne HVO on riigi silmis sama „kehv“ kui fossiilne diislikütus ning „kehvem“ kui fossiilne maagaas CNG. Sellise majanduspoliitikaga ei toeta Eesti õiglaselt kõiki keskkonnasäästlikke kütuseid. Keskkonna väärtustamise seisukohalt on see kasutamata võimalus.