Keskkonnaameti Harjumaa büroo juhataja Tarmo Tehva sõnul on lõpule jõudnud väärteomenetlus, kus Valdur Kahrot füüsilise isikuna on teo eest karistatud rahatrahviga 800 eurot. Tema trahvi aluseks olev looduskaitseseaduse paragrahv ranna või kalda kasutamise või kaitse nõuete rikkumise eest lubab karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga ehk maksimaalne trahvimäär on selle järgi 1200 eurot.

Keskkonnaametil on samas asjas käimas ka haldusmenetlus, mis seisab Viimsi valla otsuse taga. Kahro soovib sadamat seadustada, Viimsi vald, mida juhivad Kahro parteikaaslased Reformierakonnast, pole otsust teinud.

"Ootame omavalitsuse otsust planeeringu osas, mis eeldatavalt laekub sügisel. Keskkonnaamet lähtub kohtupraktikast ja lammutamist nõudva ettekirjutusega ei saa enne edasi minna, kui on selge omavalitsuse otsus planeeringu osas," selgitas Tehva.

Kahro ise ei soovinud oma sadamaehitust kuidagi kommenteerida, vaid lõpetas kõne, kui EPL temalt trahvi kohta küsis.