Sümboli langemine, võitjale kuuluva sümboli kerkimine.
Pange tähele – monumentide, lippude, rahvuslike värvide ja tähtpäevadega tegelemine on sümbolite ja rituaalide ümbermõtestamine, nende tähenduse muutmine. Miks tegelevad agressorid sümbolite ja rituaalidega? Laias plaanis ei ole need ju ohtlikud, ei plahvata ega hävita.
Vabadussõjas kahe ajaloolise vastase üle saavutatud võit on üks rahvusliku iseteadvuse aluseid. Me suudame, kui tahame! Iseteadlik, oma vanemate vaprust ja laste tarkust teadvustav rahvas on vastik vaenlane. Seetõttu üritab vastane alatasa niisuguse rahva alusmüüte, iseteadvuse tugitalasid murendada.