Töötasime uue tõukerattamudeli välja eesmärgiga tagada kõige turvalisem sõidukogemus. Tõukeratastele on lisatud sensorid, mis tuvastavad õnnetusi, kukkumisi, järske pidurdusi ja ohtlikku sõidustiili.