President Kersti Kaljulaid allkirjastas täna ootamatult otsuse kutsuda tagasi Eesti suursaadik Pariisis, Clyde Kull. Eesti Päevalehele teadaolevalt tulenes tagasikutsumine asjaolust, et suursaadiku riigisaladuse luba ei pikendatud.

„Kutsun tagasi Clyde Kulli, Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku Prantsuse Vabariigis, Monaco Vürstiriigis, Tuneesia Vabariigis ning Eesti Vabariigi erakorralise ja täievolilise suursaadiku, alalise esindaja Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) ning ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) juures,“ seisis lakoonilises riigipea otsuses.

Vaid hetk enne seda oli välisminister Eva-Maria Liimets esitanud valituse istungile erakorraliselt informatsiooni selle otsuse kohta.

Välisministeeriumi kõneisik kinnitas, et selline otsus on tõepoolest täna langetatud. Küsimuse peale, miks selline otsus tuli, vastas ta: „On teatavaks saanud teatavad asjaolud, kuid me ei saa neid lähemalt kommenteerida.“ Ta sai vaid kinnitada, et asja kommenteerib prokuratuur.

Riigiprokuratuuri pressiesindaja teatas, et tagasikutsutud suursaadiku suhtes on alustatud kriminaalmenetlust. „Clyde Kulli suhtes on alustatud kriminaalmenetlus ning talle on esitatud kahtlustus omastamises ametiisiku poolt ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe käitlemise nõuete rikkumises. Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse kestel muutuda," rõhutas riigiprokuratuuri kõneisik.

Clyde Kull on Eesti üks kõrgelennulisemaid diplomaate, kes on teeninud välisministeeriumis asutuse taastamisest alates. Ta on olnud Eesti saadik Belgias, EL-i ja NATO juures nende organisatsioonidega liitumise protsessi ajal. Seejärel on ta olnud suursaadik ÜRO-s, Saksamaal. 20122019 oli Kull pikalt üheks Eesti suursaadikuks EL-i juures, tehes seal kaasa ka Eesti eesistumise.

Seejärel määrati Kull Eesti suursaadikuks Pariisi, kus esindas riiki ka OECD juures.

Kull on saanud diplomaadihariduse rahvusvaheliste suhete alal Moskva riiklikust rahvusvaheliste suhete instituudist (MGIMO), mille lõpetas 1985. aastal. Seejärel töötas ta 1991. aastani Nõukogude Liidu ametiühingu keskorganisatsiooni rahvusvaheliste suhete liinis Moskvas.