Kui hakata moodsal kombel koostama Konrad Mauritza omaaegset ärisuhete võrgustikku, annaks see oma mitmekümne haruga silmad ette enamikule tänapäeva Eesti ettevõtjatele. Kuna Mauritza kogu ärisuhete rägastikku pole võimalik kahel ajaleheküljel kirjeldada ‒ see vääriks koguni eraldi raamatut ‒, piirdun siin ainult tema tegevuse mõne olulisema tahuga.

Novembris 1917 oli Konrad Mauritz Reveli tööstuspiirkonna tehaseomanike ja vabrikantide ühisuse ning sellest mais 1920 ümber kujundatud Eesti vabrikantide ühisuse üks asutajaid. 23 aastat järjest oli ta ühisuse sekretär: algusest peale kuni ühisuse likvideerimiseni 1940. aastal. Vabrikantide ühisuse algatusel kutsuti ellu mitu tuntud ettevõtet, mille seas olid näiteks kindlustusselts Polaris, Eestimaa tööstuse ja kaubandusepank ning AS Küttejõud.