Novembris 1917 oli Konrad Mauritz Reveli tööstuspiirkonna tehaseomanike ja vabrikantide ühisuse ning sellest mais 1920 ümber kujundatud Eesti vabrikantide ühisuse üks asutajaid. 23 aastat järjest oli ta ühisuse sekretär: algusest peale kuni ühisuse likvideerimiseni 1940. aastal. Vabrikantide ühisuse algatusel kutsuti ellu mitu tuntud ettevõtet, mille seas olid näiteks kindlustusselts Polaris, Eestimaa tööstuse ja kaubandusepank ning AS Küttejõud.