Soome piir on sealse valitsuse otsustega juba jaanuarist saati Eesti pendelrändajatele sisuliselt hermeetiliselt suletud. Mõnessegi Eesti perre on toonud see suurt tuska, sest isad ja abikaasad pidid aasta alguses langetama raske otsuse: kas palk või pere.

Tihti polnud valikut, kui pere sissetulek sõltus Soomest saadavast palgast. Otsus langes Soome jäämise kasuks. Kuna Soomest lahkumine tähendas, et pärast töökohta naasta on võimatu, siis ollakse seal kinni tänaseni. Ajakirjanduseski on ilmunud emotsionaalselt raskeid lugusid sellest, mida säärane sunnitud lahusolek peredele kaasa toob. Kuid lõputa paistvad piirangud võivad osale Soome jäänud eestlastele lähiajal juba muudki peavalu tuua – küsimus on maksudes ja see on tõsine teema.