Viimasel ajal on välja tulnud ridamisi lugusid seksuaalsest ahistamisest ja väärkohtlemisest spordis, iseäranis jalgpallis. Kui üks ohver julgeb suu avada, julgevad ka teised.

Aprillis tehtud uuring keskendus sellisele lapsepõlves kogetud seksuaalsele väärkohtlemisele, mille puhul vägivallatseja oli täiskasvanu. Selgus, et igal kuuendal eestimaalasel on lapsepõlvest niisugune mälestus. Seekord ei arvestatud neid, keda olid seksuaalselt väärkohelnud teised lapsed. Ka neid on omajagu.

Sotsiaalkindlustusameti lähisuhtevägivallaeksperdi Virve Kassi hinnangul on „tulemus" 170 000 väärkoheldud eestimaalast täiesti loogiline. „Ma ei imesta, kui see on suuremgi," märkis ta. „Seksuaalvägivald on ikka väga-väga varjatud."