Tallinna kesklinnas saab kohalik parkida ainult 120 euro eest aastas. Kavandatav seadusemuudatus kehtestaks vähemalt selle, et seda privileegi saab kasutada ühe korteri kohta ainult üks auto (praegu on see arv piiramatu). Parkimistasu tõuseb – oh õudust! – 150 euroni aastas.

Kuidas üldse saab unistada Tallinnast kui rohelisest pealinnast, kui isegi nii kaua aega tagasi lahti murtud uks, nagu on autostumine ja seda soodustavad tegurid, näib võimudele nii arusaamatu? Aga meil on linnapea, kes lausa avalikult ütles, et auto näitab inimese staatust ja võim ei saa ju piirata inimese vabadust oma staatust demonstreerida!