Sisuliselt lõpetab see seadus ajaloo kui teadusharu. Nüüd peab iga Vene teadlane, kes otsustab eelarvamustevabalt uurida Teise maailmasõja ajalugu, kuid teeb „ebaõigeid" järeldusi, kaitsma oma dissertatsiooni mitte enam professorite, aga prokuröride ees.