Ehkki Haapaneni raamat pole veel eesti keeles ilmunud, on see jõudnud tekitada furoori mõlemal pool Soome lahte, sest sunnib ümber mõtestama seda, mida oleme ajaloost seni teadnud. Lisaks on tänu ValPo (Valtiollinen poliisi, Soome vastuluure - toim) ülekuulamisprotokollidele avanenud seni tundmata inimsaatused, millest nii mõnegi põhjal saaks vändata hoogsa seiklusfilmi.

Teie raamat pole veel eesti keeles ilmunud, ent need eesti ajaloolased, kes on seda lugenud, räägivad, et selles on palju uut. Näiteks olete ära teinud suure töö ValPo ülekuulamisprotokollide läbi töötamisega. Mida te sealt leidsite?

ValPo ülekuulamisprotokollid on ajaloolase jaoks väga hea allikas, mis annavad palju uut infot sõjaaegsetest inimsaatustest. Seni olid põhilised allikad memuaarid, kuid tegelikult kuulas ValPo ju üle kõik, kes Eestist Soome tulid, just seetõttu meil säilinud põhjalik materjal. Minu jaoks oli raamatut kirjutades avastus, et eestlaste hulgas eksisteeris selline gängsteritüüp, kelle jaoks ei valmistanud mingit probleemi salaja üle piiri tulla ja valenime all Soome ühiskonda sulanduda.