Samal moel jätkates, vajaksime 1.6 planeeti. Samuti on teadlaste abiga üha selgemaks saanud, et järgmised paar aastakümmet on määrava tähtsusega kliimamuutuste peatamisel. On üha raskem leida põhjuseid suurendada subsideerimise kaudu metsapuidu põletamist taastuvenergeetika sildi all. 

Tartu Ülikoolis on nüüd lausa teaduslikult tõestatud, et mõnede jaoks meist on mets kirik. Viiteid sellele on olnud varemgi, nii teadlaste, kirjanike kui mõne minu ametikaaslase sulestki. Uurijad Remmel ja Jonuks nendivad, et eestlase enesekuvand metsarahvana on tegelikult üsna hiljutine nähtus ning seda seob paljude teiste kultuuridega, kus leiduvad sarnased ettekujutused, linnastunud inimese romantiline igatsus taastada ühtekuuluvustunne loodusega.