Koroonapandeemia on inimelusid ohustav kriisiolukord, mis puudutab riigi kõiki kodanikke ja organisatsioone ning ka riigiaparaati. Kriisiolukorras toimetulek näitab riigi ja rahva suutlikkust rasketes olukordades hakkama saada. Kui hinnata seda, milline on Eesti riigi tehnoloogiline innovatsioon ja arendus kriisiolukorras, siis saaks see viiepalliskaalal hindeks ühe (vähene või puudulik).

14 kuuga pole kriisis paremini hakkama saamiseks tehnoloogiliselt tehtud midagi tähelepanuväärset. Palju tööd käib endiselt paberil või tabelarvutustarkvara abil. Patsiendiportaali vaktsineerimislahendus suudab maailma mastaabis teenindada ainult käputäit kliente. 5000 või 10 000 klienti samal ajal teenindada pole ju tehnilises mõttes midagi enneolematut.